Címlap

Bejelentkezés


Változások a nyomon követési adatok KÖTELEZŐ feltüntetésére vonatkozóan

Rovat(ok):

Megkértük az állásfoglalást: a VM 3/2010 rendelet vonatkozik a hazai gyártókra is!

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2010. július 20.-i hatállyal életbe léptetett 3/2010-es rendelete előírja:

"A nyomonkövethetőség biztosítása érdekében minden forgalomba hozott, illetve forgalomba hozatalra szánt élelmiszer-szállítmányt kísérő dokumentációnak egyértelműen tartalmaznia kell az adott élelmiszer-tétel nyomonkövetését szolgáló azonosító jelölést."

A Minisztériumtól kapott állásfoglalás szerint, nyomon követhetőség tekintetében nincs különbség a Magyarországon előállított, illetve a harmadik országokból vagy az Európai Unió tagállamaiból származó élelmiszerek között, ezen élelmiszer szállítmányt kísérő dokumentációknak egyértelműen tartalmaznia kell az adott élelmiszer tétel nyomon követését szolgáló azonosító jelölést.

A korábbi szabályozáshoz képest (elegendő volt a terméken feltüntetni ezen jellemzőket, csak akkor kellett az árukísérőn feltüntetni, ha magán a terméken nem volt feltüntetve – tipikusan lédig/címkézetlen termékeknél) ezzel a rendelettel esetenként komoly kihívásokkal szembesülhetnek a gyártók, nagykereskedők.

Ugyanakkor a jogi előírások betartása mellett - kapcsolódóan egyes vevői elvárások is megjelentek.

Cégünk vállalatirányítási rendszereket fejleszt hazai élelmiszeripari vállalatokra specializáltan, melynek során eddig is számos termék nyomon követési igényt, előírást kellett szem előtt tartanunk.
Ezek közül csupán néhányat emelnénk ki, melyek talán az Önök számára sem ismeretlen problémák:

- egyes (tipikusan export) vevők csak auditált telepekről származó élőállat feldolgozott termékeit fogadják el, ezért a szállítólevélen fel kell tüntetni a nyomon követési azonosító mellett az adott tételt beszállító telepet is
- egyes vevők szállítólevelein minden esetben lejáratonkénti alábontásban is fel kell tüntetni a mennyiségeket
- egyes (export) vevők az árukísérő bizonylathoz gyűjtőcsomagolásonkénti részletező adatokat is kérnek (cikk azonosítás, gyűjtőcsomag egyedi gyáriszáma, tényleges súly, ...
- egyes esetekben raklaponként nyomtatandó az adott raklap tartalmáról egy A4-es méretű összesítő lap (benne nyomon követési és egyéb jellemzőkkel)
hagyományosan: "lédig" termékeknél, ahol a terméken magán nem szerepel összetevő/fogyaszthatósági információ, az árukísérő bizonylaton kötelező feltüntetni ezen adatokat

Mindezen problémák vállalatirányítási rendszereinkben praktikusan kezelhetőek.

Hogyan működik ez a ROOL informatikai rendszerekben?

Mivel (a raktárkészletet is kezelő csomagok esetén) a rendszerben az árukísérő bizonylatok (szállítólevél vagy számla) a raktári kiadások után készülnek, a nyomtatásuk időpontjában már pontosan ismert az adott árukísérőre kiadott áruk tételazonosítója, lejárata és egyéb kapcsolódó jellemzői az adatok pontosan fognak megjelenni a bizonylatokon. Az elvárásokhoz kapcsolódó megjelenítendő információk beállítása a Partnertörzs/Szállítási címekhez kapcsolódó Kereskedelem fülön történik.

Az adatok részletezési módja lehet:


Partnertörzs

Emellett a rendszerben a szállítólevél nyomon követési jellemzőin túl egyéb jellemzőket is beállíthatunk, pl:
- értékek megjelenítése a szállítólevélen
- vevői cikkszámok megjelenítése a szállítólevélen
- többnyelvűség beállítása (mind fix, mind cikk elnevezés tekintetében)
- raktár általi számlázás

A beállításoknak megfelelően az adatok például a következőképpen látszódnak a szállítóleveleken és számlakon a ROOL-ban .

Amikor szállítólevél is kíséri az árut:

Szállítólevél


Számla

Amikor a számla kíséri az árut:

Számla

Megjegyzés: a raktárkészletet nem kezelő roolnet Start esetén is lehetőség van a nyomon követési és egyéb jellemzők gyors/automatizált feltüntetésére a szállítólevélen – melyről hamarosan készítünk egy áttekintőt.